The Ahlstrand Family  
 
 

Välkommen till Ahlstrands-släktens hemsida
Den här sidan fokuserar på ättlingarna till Sven Jonas Ahlstrand och hans hustru Eva Katrina Johannesdotter men det kommer även att finnas information om ättlingar till Sven Jonas Ahlstrands syskon. Inspirationen till den här hemsidan var den släktträff som hölls i Näsby i oktober 2005 men även det faktum att släktingarna är spridda runt om i framför allt Sverige och Amerika och detta är ett sätt att hålla kontakten och att hålla sig uppdaterad om vad som händer.

Welcome to the Ahlstrand family web page
This web page will focus on information about Sven Jonas Ahlstrand and Eva Katrina Johannesdotter's descendants but you will also be able to find information about descendants to Sven Jonas siblings. The inspiration to create this site was the family reunion in October 2005 but also the fact that the relatives are living in many different places in Sweden and the U.S. and this a way to stay updated about the Ahlstrand family.

Senaste uppdaterad 2007-07-07/Latest update July 7, 2007